Pilotní rozhovory

01.01.2014 10:00

Začínáme natáčet pilotní rozhovory

V průběhu měsíce ledna natočíme první pilotní životopisné rozhovory s LGBT seniory, na jejichž základě chceme ověřit nosnost tematických okruhů a otázek, vypilovat metodiku jejich dalšího pořizování a vyškolit tým tazatelů. Začátkem jara pak zahájíme sběr životopisných svědectví metodou orální historie v širším měřítku.